RUNDEREN • Diergeneeskundige zorg
 • Chirurgie
 • Kunstmatige inseminatie
 • Intensieve begeleiding en advisering van uw rundveebedrijf
 • Uiergezondheid problemen opvolgen en behandelen
 • Dierziekte preventie
 • Onafhankelijk voedingsadvies
 • Onafhankelijk huisvestingsadvies
 • Correct en verantwoord medicijngebruik
Diergeneeskundige zorg

voor zieke dieren en oplossen van bedrijfsproblemen zoals bijvoorbeeld kalver diarree, problemen met uiergezondheid, slecht opstartende koeien, …
Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, oa.:

 • Analyse van bloed, urine, mest en melkstalen
 • Longspoelingen
 • Antistoffenbepaling op bloed en melk om het biestbeleid bij te sturen aan de hand van een digitale refractometer.
 • Echografie
Chirurgie

Verschillende operaties kunnen uitgevoerd worden bij kalveren en volwassen dieren:

 • Keizersnede
 • Lebmaagoperatie links en rechts
 • Navelbreuken en -abcessen
 • Kromme poten
 • Necrobacillose
 • Urethraobstructies
 • Klauwamputatie
 • Castraties en zoekstieren
 • Onthoornen
 • Rumenotomie en pensfistels
 • Caecumtorsie
 • Plaatsen van neusring
Kunstmatige inseminatie

Het gamma stieren van KI Samen, Fabroca en BBCI  hebben wij ter beschikking.

Intensieve begeleiding en advisering van uw rundveebedrijf

om het vlot te doen draaien en vooral economisch beter te laten renderen.

Via vruchtbaarheidsbegeleiding:

 • Vroege drachtdiagnostiek met of zonder echografie
 • Vroeg opsporen van cysten en andere aandoeningen van de baarmoeder en/of eierstokken
 • Vroeg opsporen van terugkomers
 • Witvuilers en baarmoederontstekingen kort opvolgen en behandelen
 • Opsporen van witte vaarzen ziekte bij Belgisch Witblauw runderen.
Uiergezondheid problemen opvolgen en behandelen

via melkproductiegegevens (MPR), analyse van individuele en tankmelkstalen, celgetal opvolging en begeleiding melktechniek.

Dierziekte preventie

Via vaccinaties en jaarlijkse bloedafnames. Indien gewenst kunnen we dit nauwgezet opvolgen voor u in combinatie met de bedrijfsbegeleiding. Hierdoor worden ziektes zoals Paratuberculose, IBR, Neospora, kalverdiarree en -griep zo goed mogelijk voorkomen.

Via een aangepast aankoopbeleid om de insleep van ziektes zoveel mogelijk te vermijden.

Via andere preventieve maatregelen zoals klauwverzorging, opvolgen van body condition score van uw koeien, …

Onafhankelijk voedingsadvies

van zowel jongvee, melkkoeien (melk- en droogstandsrantsoen) als vleesvee.

Onafhankelijk huisvestingsadvies

Onafhankelijk huisvestingsadvies

Correct en verantwoord medicijngebruik

Correct en verantwoord medicijngebruik


Mimiek 2018