BOERDERIJDIEREN  • Behandelen van zieke dieren zowel aan huis als op de praktijk
  • Verlossingen
  • Chirurgie
  • Parasitaire behandeling
  • Klauwverzorging
Behandelen van zieke dieren zowel aan huis als op de praktijk

Behandelen van zieke dieren zowel aan huis als op de praktijk

Verlossingen

Verlossingen

Chirurgie

Castraties en keizersneden

Parasitaire behandeling

Voor hobby dieren is het toch aangeraden om toch zeker 2 maal per jaar de dieren te ontwormen. Indien gewenst verwittigen wij u vrijblijvend wanneer het tijd is voor een volgende behandeling.

Klauwverzorging

Afhankelijk van de huisvesting is het ook meestal aan te raden om 2 maal per jaar de klauwen eens na te zien van uw dier.


Mimiek 2018